Himpunan Mahasiswa

Organisasi himpunan mahasiswa program studi Pendidikan Biologi FKIP UMRAH

Nomor SK : 1008/UN53.3/KM/2017

SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PERIODE 2017/2018

Pembina          : Bony Irawan,M.Pd
Ketua              : Sarkawi (150384205010)
Wakil Ketua    : Rachmad Maulana (160384205074)
Sekretaris I      : Wika Khairinnisa (150384205062)
Sekretaris II    : Putri Nilam Sari (160384205039)
Bendahara       : Riska Atmanegara (150384205017)

Bidang Agama
Ketua              : Destia Sari (150384205005)
Sekretaris      : Yola Rodia Misnawati (150384205028)
Anggota          :
– Sapri (160384205008)
– Badariah (160384205030)
– Mimi Renti (160384205048)
– Devita Yuli Eveni (160384205025)

Bidang Pendidikan dan Penlitian
Ketua              : Nurkumala (150384205049)
Sekretaris      : Nur Ulan Syah (160384205012)
Anggota          :
– Muzahar (160384205054)
– Anggun Yuli Syahfitri (160384205046)
– Cindy Novita Sari (160384205055)
– Ayu Dwi Mulyani (150384205030)

Bidang Kemahasiswaan
Ketua               : Tita Rizki Anggriani (150384205024)
Sekretaris      : Muhammad Syahreza (160384205068)
Anggota          :
– Suci Ratna Sari (150384205058)
– Rido Hermawan (150384205052)
– Siti Hidayati (150384205023)
– Fachrunnisa (160384205033)

Bidang HUMAS
Ketua              : Nurhafizah Alma Diana (150384205014)
Sekretaris      : Desti Indriyanti (150384205032)
Anggota          :
– Siti Zahara Ritonga (160384205026)
– Amri Suganda Sianturi (160384205043)
– Heni Widya Yanti (150384205080)
– Toni Heriyanto (160384205004)

 Bidang Pengabdian Masyarakat
Ketua              : Dwi Syahfitri (150384205034)
Sekretaris      : Samsi Novia Andri (160384205052)
Anggota          :
– Riska Septia Hardani (150384205052)
– Rachmad Maulana (160384205074)
– Nadya Utary (150384205047)
– Rani Harningrum (160384205041)